Jæren Recovery College

Kommende arrangementer

På grunn av risiko med å samle mye folk (corona) kommer vi til å følge helsemyndighetenes anbefalinger til enhver tid. Dette kan føre til at noen arrangement og kurs blir utsatt. Følg med på jrcollege.no og facebook for oppdatert informasjon om hvert enkelt kurs/arrangement. 

Foredrag: Erfaringer fra bofellesskap – UTSATT

Hvem: Kjartan Mølstrevold
Når: Nytt tidspunkt ennå ikke avklart.

Noen av innbyggerne i Stavanger, som har psykiske helseutfordringer, bor i bofellesskap. Hva er et bofellesskap? Hva er fordeler og ulemper med å bo sammen med andre, som har lignende utfordringer som en selv? Hvordan gir ansatte og medbeboere hjelp og støtte som bidrar til vekst og utvikling? Hvordan kan denne boformen bidra recoverystøttende til den enkelte? Hva skal til for at et bofellesskap skal være felles skapt? Gjennom historier og bilder vil Kjartan Mølstrevold fortelle hva han tenker er viktig for å få et bofellesskap til å virke recoveryfremmende.

Kjartan er avdelingsleder for Bo og aktivitet- psykisk helse i Stavanger kommune og har samtidig en rolle i å utvikle recoverystøttende tjenester i 20 bofellesskap i Stavanger kommune.

Arrangementet er gratis.

Kreativ uke ved Jæren Recovery College (UTSATT)

«KUNST-basert vekst og utvikling» med foredrag, utstilling og workshop (UTSATT)

Kreative prosesser og kunstnerisk utfoldelse fremmer både fysisk og psykisk helse. Vi trenger mer kreativitet, fantasi, lek, galskap, uhøytidelighet, humor, rom for annerledeshet som bryter ned følelser av å være feil og ikke god nok. Vi trenger trygge rom som kan gi mot til å skape og verktøy til å møte vår «verste fiende» som ofte er vår egen indre kritiker.

Hvem: Kunstterapeut Brit Ravndal og frisør Hege Mikalsen
Når: 25. mars kl 18.00-20.00 – Åpning av utstilling og foredrag

Åpningstider utstilling:
Torsdag 26.3 kl. 12.00-20.00. Fredag 26.3 kl. 12.00-16.00 og Mandag 30.3 kl. 12.00-16.00

De som besøker utstillingen får selv mulighet til sette seg ned, finne roen og mulighet til å tegne og fargelegge «mandala».Det serveres vafler og kaffe.

I løpet av utstillingen blir det anledning å melde seg på workshop 1. april kl. 12.00-14.00

Påmelding til workshop skjer på Jæren Recovery College, i løpet av kreativ uke.

FOREDRAG OG ÅPNING AV UTSTILLING 25. mars kl 18.00 
Kunstterapeut Brit Ravndal og frisør Hege Mikalsen vil fortelle og vise bilder fra en utviklingsprosess med tema skam og kreativitet. Vi ønsker å dele erfaring og kunnskap om hvordan en kan bruke bilder og andre uttrykk til å sette flere deler av seg selv fri. Fri fra det som hindrer vekst og utvikling. Mange mennesker i vår tid strever med følelser av å ikke strekke til, ikke være god nok, flink nok, som blir til en søken etter det perfekte. Kunst og kreativitet kan være en nøkkel til å endre fokus fra å prestere til å finne glede og mening i det «uperfekte» – i det å være «god nok». Kaffe og frukt. Ingen påmelding.

UTSTILLING 
Utstillingen vil vise bilder og uttrykk fra flere personer som har ønsket å bruke kreative metoder som sitt språk. Bildene kommer ofte fra et sted bakenfor det en kan si med ord. De ordløse opplevelsene får mulighet til å bli synlige og konkrete i bilder, leire, collage og skulptur. Bildene kommer ofte fra det ubevisste og kan ses på som ledetråder mot større helhet og balanse. I kunstterapi sier vi at bildene viser vei og vil deg vel.

WORKSHOP 
Bli med på en kreativ oppdagelsesreise inn i fargenes verden gjennom en workshop 1. april. Bli kjent med seg selv på en ny måte. Kurslærere er kunstterapeut Brit Ravndal og frisør Hege Mikalsen. Du trenger ikke ha malt før for å delta. Alle som har lyst til å bli med er velkommen! Påmelding til workshop skjer på Jæren Recovery College, i løpet av kreativ uke.

Foredrag, utstilling og workshop er gratis.

Hvorfor kreativ uke?

Kunst, kreativitet og skapende aktiviteter er en for lite brukt ressurs på mange områder, personlig, i samfunnet og i helsevesenet. Vi ønsker denne uken å sette fokus på hvordan kunst og kreativitet kan være helsebringende og skape vekst og utvikling i hele menneske. Følsomme kreative mennesker trenger å uttrykke følelser først da kan en vokse og bli den versjonen av seg selv som fører til økt selvaksept og frihet. Frihet til å skape sitt eget liv på sitt vis. Kreative mennesker blir selv skapt gjennom det vi skaper.

 

Foredrag: Selv om alt synes mørkt, finnes håp🌷 UTSATT TIL HØSTEN

Hvem: Målfrid J. Frahm Jensen
Når: 23. april kl 18.00-20.00 – NY DATO: 24. september kl 18.00-20.00

Foredraget vil handle om depresjon, selvmord og håp. Depresjon er krevende for den som sliter med den, men også for dem som står en nær. Målfrid har selv erfart at det å leve med depresjon, angst og søvnløshet er tungt. Men selv om alt er mørkt, så finnes det håp. Når solen går ned et sted, står den opp et annet. Målfrid vil gi et innblikk i noen av depresjonens utfordringer og hvordan du kan komme ut av den.

Målfrid J. Frahm Jensen er utdannet hjelpepleier og arbeidet tidligere som erfaringskonsulent ved SUS (2009-2015). Hun er foredragsholder, skribent og fagbokforfatter. Hun har gitt ut 7 diktsamlinger og medforfatter i flere fagbøker og hefter innen psykisk helsefeltet. Nå er hun redaktør for og forfatter av boken «Varsling, med utgangspunkt i helsetjenesten». I 2015 ble hun tildelt både Tabuprisen og Ytringsfrihetsprisen for sitt arbeid.

 

Tidligere arrangementer

2020

Sosiale medier – til glede eller besvær?

Foredrag ved Mari Prytz Malmanger fra Ungdomsteamet i Sandnes.
18. februar kl 18.00-20.00

Et liv i lengsel

Poesimusikalsk foredrag med Silje Sandanger
21.januar kl 18.00-20.00

2019

Terapi som gjorde en forskjell

Samtale mellom Marte Ylitalo og Gard Olav Berge
3.des kl 18.00-20.00

Skammens kompass – hvordan snu skam om til noe positivt?

Foredrag ved Tina Nevland.
23. oktober kl. 18.00-20.00.

Verdens beste forebygging og medisin – om fysisk aktivitet og recovery

Foredrag ved Pål Berger og Per Bergquist.
25. september kl. 18.00-20.00.