Jæren Recovery College

2022

Temakveld: EN OPPVEKST I ET HJEM MED RUS
Onsdag 21. september 2022 KL. 18:00–20:00

Ifølge tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning anslås det at 50- 150 000 barn i Norge vokser opp med foreldre som er avhengige av rusmidler. Et tall som har holdt seg relativt stabilt de siste tiårene. Å vokse opp i et hjem med en forelder som har et alkohol- eller rusproblem kan bidra til høyere risiko for negative livshendelser, at en kan få psykiske problemer eller selv får egne rusproblemer i løpet av livet.

Håkon Hauge Johnsen er psykologspesialist ved Blåkors Kompasset i Sandnes. Der møter han daglig personer som kjenner på konsekvensene av å vokse opp i hjem med rus. Blåkors Kompasset tilbyr råd, terapi og veiledning til ungdom og unge voksne som har vokst opp i hjem med alkohol- eller andre rusproblemer. Han vil si noe om hvilke konsekvenser det har for dem de møter, og hva Kompasset kan bidra med. Gjennom en samtale med to fra Kompassets brukerråd vil vi få høre hvordan Kompasset har bidratt til håp og tro på en fremtid og en mer meningsfull hverdag. Håkon vil også fortelle litt mer om Blåkors kompasset, hvem de er for, hva de har å tilby og hvor de holder til.

Velkommen til en kveld med håp, og som er til ettertanke og inspirasjon.

Dørene åpnes 17.40

Arrangementet er gratis

 

 

 

 

 

Tidligere arrangementer ved Jæren Recovery College

2022

Seminar 16. juni kl. 1130-1400
SEMINAR: RESULTATER FRA MASTERSTUDIER MED PANELSAMTALE

Temakveld: Terapi som gjorde en forskjell
Marte Ylitalo og Gard Olav Berge
23. mai kl 18-20

Temakveld: Kjærlighetens fem språk
Anne Marit Naustvik og Hege Bjerg
21. april kl 18-20

Temakveld: Selv om alt synes mørkt, finnes håp 🌷
Målfrid J. Frahm Jensen
24. mars kl 18-20

Temakveld: Kraften til å være meg selv
Samtale mellom Silje Marie Strandberg og Svein Gran
24. februar kl 18-20

2021

Digital konferanse 28. APRIL 2021  – Se opptak av konferansen her
SAMFUNNET – EN VIKTIG ARENA FOR RECOVERYPROSESSER!
Hovedforeleser er professor OTTAR NESS. Han holder to aktuelle foredrag med fokus på sosial recovery:
Konferansen er i tillegg bli krydret med flere spennende filmreportasjer. Filmene viser recoveryorienterte tilbud fra hele Rogaland.

2020

Sosiale medier – til glede eller besvær?

Foredrag ved Mari Prytz Malmanger fra Ungdomsteamet i Sandnes.
18. februar kl 18.00-20.00

Et liv i lengsel

Poesimusikalsk foredrag med Silje Sandanger
21.januar kl 18.00-20.00

2019

Terapi som gjorde en forskjell

Samtale mellom Marte Ylitalo og Gard Olav Berge
3.des kl 18.00-20.00

Skammens kompass – hvordan snu skam om til noe positivt?

Foredrag ved Tina Nevland.
23. oktober kl. 18.00-20.00.

Verdens beste forebygging og medisin – om fysisk aktivitet og recovery

Foredrag ved Pål Berger og Per Bergquist.
25. september kl. 18.00-20.00.