Jæren Recovery College

Studietilbud

På Jæren Recovery College holder vi både korte og lengre kursrekker, foredrag og debatter. Undervisningsaktiviteten er ofte formet som workshops, hvor studentene jobber sammen i små klasser. Her vil personer som har egne erfaringer med rus og/eller psykiske helseutfordringer og personer med relevant fagkunnskap innlede til dagens kurstema – før vi alle går sammen og deler erfaringer, har diskusjoner og løser oppgaver.

Det er gratis å være student ved Jæren Recovery College. Du kan delta på ett kurs én gang, eller du kan være med på flere kurs i løpet av et semester – dette velger du selv. Alle som deltar får kursbevis. Og – vi har kun ett opptakskrav: At du må ha lyst!

Se også våre kommende foredrag under arrangementer.

Studietilbud – våren 2020

På grunn av risiko med å samle mye folk (corona) kommer vi til å følge helsemyndighetenes anbefalinger til enhver tid. Dette kan føre til at noen arrangement og kurs blir utsatt. Følg med på jrcollege.no og facebook for oppdatert informasjon om hvert enkelt kurs/arrangement. 

KURS: Recovery – min prosess – UTSATT

Recovery – min prosess er et kurs for mennesker som har eller har hatt utfordringer knyttet til rusbruk eller psykisk helse. Kurslederne har egen erfaring med utfordringer med rus og/eller psykisk helse.

Kurset Recovery – min prosess arrangeres nå i Sandnes og Stavanger. I Sandnes holdes kurset på Jæren Recovery College og har oppstart 24. mars. Og i Stavanger holdes kurset på «Huset» og har oppstart 11. mars.

Har du lyst å delta eller vil vite mer om kurset i Sandnes, kontakt
Siren Thomesen, telefon 468 62 070, e-post: siren.thuen.thomesen@sandnes.kommune.no (Kurset i Sandnes er utsatt)

Har du lyst å delta eller vil vite mer om kurset i Stavanger, kontakt 
Vidar Gabrielsen Jørstad, telefon 902 61 508, e-post: vidar.jorstad@stavanger.kommune.no  (Kurset i Stavanger er utsatt)

Det planlegges kurs både vår og høst framover. Det er begrenset plasser hver gang. Om du er interessert i å ta dette kurset, kan du trykke send søknad. Fyll ut feltene og du blir kontaktet!

Hva er recovery?
Recovery er en dypt personlig, unik prosess som innebærer endringer av ens holdninger, verdier, følelser, mål, ferdigheter og/eller roller. Det er en måte og leve et liv på som gir håp, trivsel og mulighet til å bidra på tross av begrensningene. Recovery innebærer ny mening og nye mål for livet, og muligheter til å vokse og utvikle seg

Hva lærer du på kurset?
• Å sette et mål – og å arbeide for å nå målet.
• Å klart og tydelig formulere meningene dine.
• Større forståelse for din egen recoveryprosess.
• Utveksle erfaringer med andre.
• Identifisere viktige verdier for deg selv
• Å ta dine egne valg.
• Få klarhet i hvilken støtte som er tilgjengelig for deg i denne prosessen, herunder; hvem kan gi deg dette og hvordan skaffe seg det.
• Måter du kan påvirke din egen recovery-prosess!

Praktisk gjennomføring
• 12 samlinger over 12 uker. Hver samling er på 2 timer.
• 10-12 deltagere
• Enkel servering

KURS: Selvtillit og selvfølelse

Mars:
Kurset som skulle gått 24. mars og 31. mars  er AVLYST
De som har søkt får tilbud om å ta kurset i mai.


Mai:

1. samling: 7. mai kl. 13.00–15.00.
2. samling: 14. mai kl. 13.00–15.00.

Søknadsfrist 30. april

Kursledere: Veronika Hansen og Laila Nilsen. Kurset er gratis.

 

Om kurset

Hos alle mennesker vil selvtillit og selvfølelse kunne variere i løpet av livet – og vi kan alle ha god nytte av å lære mer om hvordan vi kan jobbe med å bedre selvtilliten og selvfølelsen. Målet med kurset er at du skal lære mer om hvordan du kan benytte dine gode egenskaper for å klare nettopp dette. Kurset er også for deg som vil støtte andre i arbeidet med selvtillit og selvfølelse.

Kurset gir en introduksjon til disse temaene:

  • Hva er selvtillit og selvfølelse?
  • Hva svekker og hva styrker selvtillit og selvfølelse?
  • Hvordan identifisere gode egenskaper hos seg selv?
  • Hvordan lære og akseptere seg selv?
  • Verktøy du kan bruke for å styrke selvtillit og selvfølelse.

KURS: Recovery og recoverystøtte – GÅR SOM PLANLAGT

1. samling 4. mai kl. 13.00–15.00.
2. samling 11. mai kl. 13.00–15.00.

Søknadsfrist 27. april
Kursledere: Marte Ylitalo og Evye Njærheim. Kurset er gratis.

Om kurset

Recovery handler om å bruke egne ressurser for å finne sin vei til et tilfredsstillende liv i samfunnet – i fellesskap med andre. Recoverystøtte er hvordan menneskene og apparatene rundt best mulig kan støtte noen i en slik prosess. Målet med kurset er å gi bedre forståelse for hvordan recovery og recoverystøtte kan bidra positivt i noens liv.

  • Kurset gir en introduksjon til disse temaene:
  • Hva er recovery og recoveryverdier?
  • Hva betyr recoveryverdier i mitt liv?
  • Hva er recoveryoppgaver og recoverystøtte?
  • Presentasjon av modell for personlig recovery og oppgaver.

 

 

KURS: Nye horisonter – kurs for likemenn/erfaringsmedarbeidere (fulltegnet) – UTSATT

NYE DATOER
Kurset går over fire dager fra mandag 27. til torsdag 30. april kl 09.00-15.00
Jæren Recovery College, Langgt 54, Sandnes
Kurset arrangeres i et samarbeid mellom Veiviserprosjektet og Jæren Recovery College.
Kurset koster 800 kr og er inkludert enkel lunsj og kaffe/te.

Kursledere
Veronika Hansen – Veiviserprosjektet
Marte Ylitalo – Jæren Recovery College

Målgruppe
Nye horisonter er for deg som har en erfaring med rus eller psykisk uhelse, og ønsker å bruke den til å hjelpe andre. Nye Horisonter er Veiviserprosjektet/ Helse Stavanger sitt erfaringsmedarbeider kurs, som er utviklet i samarbeid mellom egenerfaring og fag, med hovedvekt på egenerfaring.
Kurslederne har egenerfaring både med rus og psykisk helseutfordringer

Mål med kurset
Formålet med kurset er å få mer kunnskap om hvordan du kan bruke din erfaring, og din egen recoveryprosess til å støtte andre eller jobbe som erfaringsmedarbeider eller likemann.
Kurset har form av workshops med innledninger, case, diskusjoner og oppgaver i grupper og plenum.

Temaer som inngår
Hva er recovery?
Recoverysamtalen
Hvilken erfaringskunnskap trenger vi?
Å dele sin historie
Jobbe i team
Vanskelige følelser
Traumer
Med mer…

Påmelding
Dersom du får plass vil du vil få en mail med en link der betaling gjøres. Kurset koster 800 kr. Det er 20 plasser.

Har du spørsmål om kurset ta kontakt med Veronika Hansen.
Er det ikke du som skal betale kursavgiften, ta kontakt på forhånd med Veronika på veronica.hansen@sus.no eller 450 83 761.

NB!
Dette kurset er kun åpent for personer med egenerfaring.

KURS: Når kjærlighet ikke er nok

– om ulike perspektiv og samarbeid når foreldre må skilles fra barna.

Kurset er et 6 timers kurs over to ganger. Dette ble holdt første gang i februar 2020.
Nye tidspunkt er enda ikke bestemt.

Kursledere:
Tina Nevland, Gruppeleder For Foreldre Av Foreldre – No Limitation
Veronika Nesse Hansen, prosjektleder Veiviserprosjektet
Anna Marie Teilgård, Barnevernstjenesten i Stavanger
Unni Aase Selstø, Veiledningssenteret for pårørende Vest-Norge.

Tina Nevland og Veronika Nesse Hansen har egenerfaring. Anna Marie Teilgård har gjort en masteroppgave med tema Oppfølging av foreldre til barnas beste. Unni Aase Selstø har særlig erfaring med barn som pårørende.

 

 

Målgruppe
Personer som har erfaring med omsorgsovertakelse selv og som har kommet et godt stykke på vei mot å skape seg et bedre liv. Ansatte fra barnevern og rus- og psykiske helsetjenester som jobber daglig i møte med mor og far, barneansvarlige i helseforetak, ansatte i barneverns- og rusbehandlingsinstitusjoner og fengsel.

Læringsmål for kurset og læringsmåter
Forstå familiens situasjon fra ulike perspektiv. Øke forståelse for hverandre og redusere fordommer. Gjenskape og opprettholde tillit for å øke evnen til samarbeid og se nye muligheter.

Kurset har form av workshops med innledninger, case, diskusjon og oppgaver i grupper og plenum.

Kursinnhold dag 1, 12. februar 2020 kl 12.00-15.00

Hvordan tenker vi om hverandre og hvilke forventninger har vi til hverandre? Hva kan innfris og hva er vanskelig å innfri? Disse spørsmålene belyses fra perspektivene barn, foreldre og hjelper/saksbehandlere.

Kursinnhold dag 2, 18. februar 2020 kl 12.00-15.00

Har vi lært noe vi kan ha nytte av? Har vi fått noen nye forståelser? Er det noen endringer vi er blitt inspirert til å gjøre? Hvordan? Oppsummering og evaluering.

Påmelding
Det er ikke mulig å melde seg på bare en av dagene. Bekreftelse på om du har fått plass eller ikke sendes på sms. Kurset er gratis. Det er 30 plasser.

Hilsen arrangørkomiteen
Veronika N. Hansen, Tina Nevland, Unni Selstø, Lise Vold, Anna Marie Teilgård, Tor Arne Riskedal og Steinar Trefjord