Jæren Recovery College

Studietilbud

ÅPENT HUS PÅ JÆREN RECOVERY COLLEGE
Hver tirsdag kl. 13.oo – 14.30
For mer info —> trykk her

På Jæren Recovery College holder vi både korte og lengre kursrekker, foredrag og debatter. Undervisningsaktiviteten er ofte formet som workshops, hvor studentene jobber sammen i små klasser. Her vil personer som har egne erfaringer med rus og/eller psykiske helseutfordringer og personer med relevant fagkunnskap innlede til dagens kurstema – før vi alle går sammen og deler erfaringer, har diskusjoner og løser oppgaver.

Nb! Våre kurs holdes i våre lokaler i  Sandnes og har fysisk oppmøte.

Det er gratis å være student ved Jæren Recovery College. Du kan delta på ett eller flere kurs i løpet av et semester. Alle som søker får svar senest noen dager ette at søknadsfristen er ute. Alle som deltar får kursbevis. Og – vi har kun ett opptakskrav: At du må ha lyst!

Se også våre kommende foredrag under arrangementer.

Studietilbud – våren 2022

KURS: Hverdagskompetanseprogram – Modul: Steg for steg til aktivitet

April/mai 2022
1. samling onsdag 20. april kl. 17.00-20.00
2. samling onsdag 27. april kl. 17.00-20.00
3. samling onsdag 4. mai kl. 17.00-20.00
4. samling onsdag 11. mai kl. 17.00-20.00

Søknadsfrist: 19. april
Kursledere: Pål Berger, David Todnem, Noemi Beatrix Fodor

Kurset er gratis.

Hverdagskompetanse er et program. I modulen Steg for steg til aktivitet skal vi se på de positive
effektene vanlig hverdagsaktivitet har på kroppen og vår psykiske helse.
Deltagerne i programmet lager sin egen plan for å nå sine mål og får veiledning om hvordan de kan nå
målene. Deltagere får også tilbud om tidgiver som kan gi veiledning og hjelp til å nå målene etter at
kurset er over. Les mer om tidgiver-tilbudet her. Vi vil også tilby en oppfølgingssamling etter seks
måneder for å dele erfaringer.

Kursdag 1
Velkommen, bli kjent med hverandre og presentasjon av programmet. Film og forelesning.

Kursdag 2
Vi vil jobbe med motivasjon, hvordan løse «dørstokkmila», og begynne med «mitt prosjekt».

Kursdag 3
Gjennomgang av forskjellige typer av fysisk aktivitet. Styrke, kondisjon, yoga og natur.

Kursdag 4
Finne våre styrker, arbeide videre med «mitt prosjekt» og hva som trenges av hjelp til å gjennomføre det.

KURS: Fem steg til hverdagsglede

Se kort film om kurset her (1 1/2 minutt)

April-juni 2022
1. samling tirsdag 26. april kl. 09.00-10.30
2. samling tirsdag 3. mai kl. 09.00-11.30
3. samling tirsdag 10. mai kl. 09.00-11.30
4. samling tirsdag 24. mai kl. 09.00-11.30
5. samling tirsdag 7. juni kl. 09.00-11.00

Søknadsfrist: 24. april
Kursledere: Linda Sæland Oftedal og Anne Marit Naustvik

Kurset er gratis.

 

Om kurset
5 konkrete steg kan bidra til at du kan kjenne på større hverdagsglede. Disse er Knytt bånd, vær aktiv, vær oppmerksom, fortsett å lære og gi av deg selv. På kurset får du lære om disse stegene; hvordan du kan ta dem og hvordan du kan nå konkret mål som passer din hverdag. Kurset består av litt undervisning, små filmsnutter og enkle oppgaver som dere jobber med sammen eller individuelt. Om du vil kan du dele dine erfaringer om hvordan det går med dine egne mål. Og du kan få tips, hjelp og hente inspirasjon av å høre på de andres erfaringer. Kurset har to kurslærere. Den ene har fagkompetanse mens den andre har egenerfaring innen rus og/eller psykiatri, og klart å skape seg en bedre hverdag. I kurset er kurslærerne deltakende i det å sette seg egne mål og gjøre oppgaver sammen med kursdeltakerne, samt dele egne erfaringer. Det er små klasser på dette kurset. 6-8 deltagere. Første samling er på 1 ½ time og de tre siste på 3 timer hver.

Kursdag 1
Bli kjent, informasjon om kurset, snakke om forventninger til kurset, og litt undervisning om personlig recovery og grunnleggende psykologiske behov.

Kursdag 2
Hva betyr hverdagsglede? Hva kjennetegner hverdagsglede? Hvordan bygge robusthet og hverdagsglede? Litt undervisning og erfaringsdeling.

Kursdag 3
Forskning bak de fem stegene til Hverdagsglede, Gå gjennom og gjøre noen oppgaver knyttet til noen av de fem stegene (Knytt bånd, Vær aktiv (fysisk aktiv) og vær oppmerksom).

Kursdag 4
Fortsette å gå gjennom og gjøre oppgaver knyttet til de siste av stegene (Fortsett å lære og Gi av deg selv) og se på hvordan øke hverdagsgleden. Jobbe med konkrete mål den enkelte vil prøve å nå til siste kursdag

Kursdag 5
Litt teori om endring og motivasjon. Dele erfaringer med å jobbe mot de konkrete målene som den enkelte satte seg på forrige kursdag. Se på mulige, mer langsiktige mål. Evaluering og utdeling av kursbevis

KURS: Hverdagskompetanseprogram – Modul: Steg for steg til ønsket fellesskap

mai/juni 2022
1. samling onsdag 18. mai kl. 17.00-20.00
2. samling onsdag 25. mai kl. 17.00-20.00
3. samling onsdag 1. juni kl. 17.00-20.00
4. samling onsdag 8. juni kl. 17.00-20.00
5. samling onsdag 15. juni kl. 17.00-20.00

Søknadsfrist: 11. mai
Kursledere: Anita Hegelstad, Tone Haugland, Sara Harbo Soma, Pål Berger

Kurset er gratis.

Noen ganger ønsker vi, av forskjellige årsaker, å skifte nettverk og få relasjoner til andre mennesker med andre interesser. Noen ganger har vi et behov for å utvide nettverket, skaffe oss flere venner og mennesker vi vil omgås.
Hverdagskompetanse er et program.  I modulen Steg for steg til et ønsket felleskap blir det gitt innføring i konkrete verktøy som kan være nyttige når en skal bygge sunne relasjoner for å få tilgang til ønsket felleskap og hvor og hvordan vi kan bygge vårt nettverk.
Modulen vil også fokusere på kommunikasjon, hverdagslige tema som «small talk», trening på hvordan føre samtaler og hvordan takle avvisninger.

Deltagere får også tilbud om tidgiver som kan gi veiledning og hjelp til å nå målene etter at
kurset er over. Les mer om tidgiver-tilbudet her.

Kursdag 1
Velkommen, bli kjent med hverandre og presentasjon av programmet. Hva er nettverk? Film og refleksjon. Diverse øvelser knyttet til nettverk og kommunikasjon. En enkel hjemmeoppgave.

Kursdag 2
Gjennomgang av hjemmeoppgave. Vi går mer inn på ulike kommunikasjonsmåter. Kroppsspråk, aktiv lytting og «small talk». Ulike øvelser knyttet til kommunikasjon.

Kursdag 3
Identifisere egne styrker. Hvor kan jeg gå for å få meg et nettverk. Hvem trenger jeg støtte av for å komme i gang og hvem har jeg allerede. Jobbe med «mitt prosjekt». Diverse øvelser knyttet til dette.

Kursdag 4
Arbeide videre med «mitt prosjekt» og hva som trenges av hjelp til å gjennomføre det. Jobbe videre med nettverk og kommunikasjon.

Kursdag 5
Konkretisere drømmer og jobbe målrettet mot dem. Avslutning og evaluering

KURS: Recovery – min prosess

Recovery – min prosess holdes både i Stavanger og på Jæren Recovery College

Stavanger – Oppstartsdato er ikke bestemt.
Har du lyst å melde deg på kurset i Stavanger, kontakt
Vidar Gabrielsen Jørstad, telefon 902 61 508, e-post: vidar.jorstad@stavanger.kommune.no

Jæren Recovery College – Oppstartsdato er ikke bestemt
Kursledere: Tor Arne Riskedal, Silje Skjæveland og Marte Ylitalo.

Kurset er gratis.

Om kurset

Recovery – min prosess er et selvutviklingskurs for mennesker som har eller har hatt utfordringer knyttet til rusbruk eller psykisk helse. Kurslederne har også slike erfaringer. Dette kurset er kun åpent for personer med egenerfaring.
Kurset har form som en selvhjelpsgruppe med litt undervisning, refleksjoner og oppgaver som dere jobber med sammen eller individuelt. Du vil få dele egne erfaringer og få inspirasjon av å høre på de andres erfaringer.

Praktisk gjennomføring
• Kurset har 12 samlinger à 2 timer og går over 12 uker.
• 8-10 deltagere
• Enkel servering

Hva er recovery?
Recovery er en dypt personlig, unik prosess som innebærer endringer av ens holdninger, verdier, følelser, mål, ferdigheter og/eller roller. Det er en måte og leve et liv på som gir håp, trivsel og mulighet til å bidra på tross av begrensningene. Recovery innebærer ny mening og nye mål for livet, og muligheter til å vokse og utvikle seg

Hva lærer du på kurset?
• Å sette et mål – og å arbeide for å nå målet.
• Å klart og tydelig formulere meningene dine.
• Større forståelse for din egen recoveryprosess.
• Utveksle erfaringer med andre.
• Identifisere viktige verdier for deg selv
• Å ta dine egne valg.
• Få klarhet i hvilken støtte som er tilgjengelig for deg i denne prosessen, herunder; hvem kan gi deg dette og hvordan skaffe seg det.
• Måter du kan påvirke din egen recovery-prosess!