Jæren Recovery College

Studietilbud

I dialog med lokale helsemyndigheter er konklusjonen at vi fortsatt holder kurs, men vi strammer inn på smittevernet. 1 meter avstand har blitt til 2 meter og det blir bare små klasser. Blir det endringer så legger vi ut oppdateringer umiddelbart.

På Jæren Recovery College holder vi både korte og lengre kursrekker, foredrag og debatter. Undervisningsaktiviteten er ofte formet som workshops, hvor studentene jobber sammen i små klasser. Her vil personer som har egne erfaringer med rus og/eller psykiske helseutfordringer og personer med relevant fagkunnskap innlede til dagens kurstema – før vi alle går sammen og deler erfaringer, har diskusjoner og løser oppgaver.

Det er gratis å være student ved Jæren Recovery College. Du kan delta på ett eller flere kurs i løpet av et semester. Alle som søker får svar senest noen dager ette at søknadsfristen er ute. Alle som deltar får kursbevis. Og – vi har kun ett opptakskrav: At du må ha lyst!

Se også våre kommende foredrag under arrangementer.

Studietilbud – våren 2021

KURS: Fem steg til hverdagsglede

Se kort film om kurset her (1 1/2 minutt)

Mai-juli 2021
1. samling 31. mai kl. 12.00-13.30
2. samling 7. juni kl. 12.00-14.30
3. samling 14. juni kl. 12.00-14.30
4. samling 21. juni kl. 12.00-14.30
5. samling  5. juli kl. 12.00-14.00

Søknadsfrist: Utløpt
Kursledere: Linda Sæland Oftedal og Anette Tjelta Sakseid

Kurset er gratis.

 

Om kurset
5 konkrete steg kan bidra til at du kan kjenne på større hverdagsglede. Disse er Knytt bånd, vær aktiv, vær oppmerksom, fortsett å lære og gi av deg selv. På kurset får du lære om disse stegene; hvordan du kan ta dem og hvordan du kan nå konkret mål som passer din hverdag. Kurset består av litt undervisning, små filmsnutter og enkle oppgaver som dere jobber med sammen eller individuelt. Om du vil kan du dele dine erfaringer om hvordan det går med dine egne mål. Og du kan få tips, hjelp og hente inspirasjon av å høre på de andres erfaringer. Kurset har to kurslærere. Den ene har fagkompetanse mens den andre har egenerfaring innen rus og/eller psykiatri, og klart å skape seg en bedre hverdag. I kurset er kurslærerne deltakende i det å sette seg egne mål og gjøre oppgaver sammen med kursdeltakerne, samt dele egne erfaringer. Det er små klasser på dette kurset. 6-8 deltagere. Første samling er på 1 ½ time og de tre siste på 3 timer hver.

Kursdag 1
Bli kjent, informasjon om kurset, snakke om forventninger til kurset, og litt undervisning om personlig recovery og grunnleggende psykologiske behov.

Kursdag 2
Hva betyr hverdagsglede? Hva kjennetegner hverdagsglede? Hvordan bygge robusthet og hverdagsglede? Litt undervisning og erfaringsdeling.

Kursdag 3
Forskning bak de fem stegene til Hverdagsglede, Gå gjennom og gjøre noen oppgaver knyttet til noen av de fem stegene (Knytt bånd, Vær aktiv (fysisk aktiv) og vær oppmerksom).

Kursdag 4
Fortsette å gå gjennom og gjøre oppgaver knyttet til de siste av stegene (Fortsett å lære og Gi av deg selv) og se på hvordan øke hverdagsgleden. Jobbe med konkrete mål den enkelte vil prøve å nå til siste kursdag

Kursdag 5
Litt teori om endring og motivasjon. Dele erfaringer med å jobbe mot de konkrete målene som den enkelte satte seg på forrige kursdag. Se på mulige, mer langsiktige mål. Evaluering og utdeling av kursbevis

KURS: Recovery – min prosess

Recovery – min prosess holdes både i Stavanger og på Jæren Recovery College

Stavanger – Oppstartsdato er ikke bestemt.
Har du lyst å melde deg på kurset i Stavanger, kontakt
Vidar Gabrielsen Jørstad, telefon 902 61 508, e-post: vidar.jorstad@stavanger.kommune.no

Jæren Recovery College – Oppstart april 2021
1. samling: Torsdag 8. april kl. 12.00–14.00.
Ukentlige samlinger hver torsdag i 12 uker.
Sted: Langgata 54

Søknadsfrist: 21.mars
Kursledere: Tor Arne Riskedal, Silje Skjæveland og Marte Ylitalo.

Kurset er gratis.

 

Om kurset

Recovery – min prosess er et selvutviklingskurs for mennesker som har eller har hatt utfordringer knyttet til rusbruk eller psykisk helse. Kurslederne har også slike erfaringer. Dette kurset er kun åpent for personer med egenerfaring.
Kurset har form som en selvhjelpsgruppe med litt undervisning, refleksjoner og oppgaver som dere jobber med sammen eller individuelt. Du vil få dele egne erfaringer og få inspirasjon av å høre på de andres erfaringer.

Praktisk gjennomføring
• Kurset har 12 samlinger à 2 timer og går over 12 uker.
• 8-10 deltagere
• Enkel servering

Hva er recovery?
Recovery er en dypt personlig, unik prosess som innebærer endringer av ens holdninger, verdier, følelser, mål, ferdigheter og/eller roller. Det er en måte og leve et liv på som gir håp, trivsel og mulighet til å bidra på tross av begrensningene. Recovery innebærer ny mening og nye mål for livet, og muligheter til å vokse og utvikle seg

Hva lærer du på kurset?
• Å sette et mål – og å arbeide for å nå målet.
• Å klart og tydelig formulere meningene dine.
• Større forståelse for din egen recoveryprosess.
• Utveksle erfaringer med andre.
• Identifisere viktige verdier for deg selv
• Å ta dine egne valg.
• Få klarhet i hvilken støtte som er tilgjengelig for deg i denne prosessen, herunder; hvem kan gi deg dette og hvordan skaffe seg det.
• Måter du kan påvirke din egen recovery-prosess!

 

KURS: Selvtillit og selvfølelse

Kursledere: Veronika Hansen og Laila Nilsen. Kurset er gratis.

Se kort film om kurset her (3 minutter)

Om kurset

Hos alle mennesker vil selvtillit og selvfølelse kunne variere i løpet av livet – og vi kan alle ha god nytte av å lære mer om hvordan vi kan jobbe med å bedre selvtilliten og selvfølelsen. Målet med kurset er at du skal lære mer om hvordan du kan benytte dine gode egenskaper for å klare nettopp dette. Kurset er også for deg som vil støtte andre i arbeidet med selvtillit og selvfølelse. På kurset jobbes det individuelt og i grupper med hva den enkelte kan gjøre for å øke egen selvtillit og selvfølelse. Dette skjer i form av undervisning, oppgaveløsning og erfaringsdeling.

Kurset gir en introduksjon til disse temaene:

 • Hva er selvtillit og selvfølelse?
 • Hva svekker og hva styrker selvtillit og selvfølelse?
 • Årsaker til lav selvtillit og selvfølelse
 • Hvordan identifisere gode egenskaper hos seg selv?
 • Anerkjenne seg selv
 • Verktøy du kan bruke for å styrke selvtillit og selvfølelse

Kurset går over 4 uker.

KURS: Recovery og recoverystøtte

Kursledere: Marte Ylitalo og Evye Njærheim.

Kurset er gratis.

Om kurset
Recovery handler om å bruke egne ressurser for å finne sin vei til et tilfredsstillende liv i samfunnet – i fellesskap med andre. Recoverystøtte er hvordan menneskene og apparatene rundt best mulig kan støtte noen i en slik prosess. Målet med kurset er å gi bedre forståelse for hvordan recovery og recoverystøtte kan bidra positivt i noens liv.

 • Kurset gir en introduksjon til disse temaene:
 • Hva er recovery og recoveryverdier?
 • Hva betyr recoveryverdier i mitt liv?
 • Hva er recoveryoppgaver og recoverystøtte?
 • Presentasjon av modell for personlig recovery og oppgaver.

 

 

KURS: Hverdagskompetanse – Nettverk og fysisk aktivitet

Programmet har 5 bolker. Høsten 2020 gjennomførte vi bolkene; nettverk og fysisk aktivitet. Vi er midt i en evalueringsprosess på dette.

Info om neste kursstart kommer.

 

Om kurset
Hverdagskompetanse handler om praktiske og sosiale ferdigheter som skal til for å få til et vanlig liv. I dette programmet kan du bli bedre kjent med egne ressurser og muligheter. Du kan jobbe med å styrke dine sosiale og praktiske ferdigheter og jobbe mot å oppnå store eller små mål i hverdagen. Det er mulighet for individuell oppfølging fra tidgivere under og etter samlingene. Programmet er utfyllende beskrevet her og her kan du lese mer om tidgivere.

Kurs under utarbeidelse – oppstart i løpet av 2021

Musikk i egen recoveryprosess

Kunst og recovery

Forstå deg selv (litt) bedre og gjør noe med det

Kurs for kurslærere