Jæren Recovery College

Studietilbud

I dialog med lokale helsemyndigheter er konklusjonen at vi fortsatt holder kurs, men vi strammer inn på smittevernet. 1 meter avstand har blitt til 2 meter og det blir bare små klasser. Dette betyr at kurs som er satt opp neste uke går som planlagt. Blir det endringer så legger vi ut oppdateringer umiddelbart.

På Jæren Recovery College holder vi både korte og lengre kursrekker, foredrag og debatter. Undervisningsaktiviteten er ofte formet som workshops, hvor studentene jobber sammen i små klasser. Her vil personer som har egne erfaringer med rus og/eller psykiske helseutfordringer og personer med relevant fagkunnskap innlede til dagens kurstema – før vi alle går sammen og deler erfaringer, har diskusjoner og løser oppgaver.

Det er gratis å være student ved Jæren Recovery College. Du kan delta på ett eller flere kurs i løpet av et semester. Alle som søker får svar senest noen dager ette at søknadsfristen er ute. Alle som deltar får kursbevis. Og – vi har kun ett opptakskrav: At du må ha lyst!

Se også våre kommende foredrag under arrangementer.

Studietilbud – høsten 2020

KURS: Fem steg til hverdagsglede

Kurset blir avholdt 4 ganger i år.

Se kort film om kurset her (1 1/2 minutt)

Kurs 4 – Nov/des: 
1. samling 19. nov kl. 12.00 – 13.00
2. samling 26. nov kl. 12.00 – 14.30
3. samling 3. des kl. 12.00 – 14.30
4. samling 17. des kl. 12.00 – 14.00

Søknadsfrist: 12.november
Kursledere: Inger Johanne Falk Vanvik og Stig Erlend Midtgård

Kurset er gratis.

Pågående kurs: 

Kurs 2 – Okt/nov: FULLTEGNET
1. samling 15. okt kl. 12.00–13.00
2. samling 22. okt kl. 12.00–14.30
3. samling 29. okt kl 12.00-14.30
4. samling 12. nov kl 12.00-14.00

Søknadsfrist: 1.oktober
Kursledere: Marte Ylitalo og Brit Erdogan

Kurs 3 – Okt/nov: FULLTEGNET
1. samling 26. okt kl. 12.00–13.00
2. samling 2. nov kl. 12.00–14.30
3. samling 9. nov kl 12.00-14.30
4. samling 23. nov kl 12.00-14.00

Søknadsfrist: 19.oktober
Kursledere: Linda Sæland Oftedal og Evye Njærheim

Om kurset

Visste du at du ved hjelp av fem konkrete grep kan bidra til å oppleve mer glede i hverdagen? Disse fem grepene er basert på lykkeforskning. Lykke kan lett oppleves som noe uoppnåelig, og i beste fall kortvarig. Hverdagsgleden er mer oppnåelig og tilgjengelig for alle. Med disse fem grepene kan du oppleve mer glede i hverdagen; knytt bånd, vær aktiv, vær oppmerksom, fortsett å lære, gi av deg selv. Kurset går over 5 uker med totalt 4 samlinger à 2 timer.

KURS: Selvtillit og selvfølelse

24. november og 1. desember kl. 13.00-15.00
Søknadsfrist 17. november

Kursledere: Veronika Hansen og Laila Nilsen. Kurset er gratis.

Se kort film om kurset her (3 minutter)

Om kurset

Hos alle mennesker vil selvtillit og selvfølelse kunne variere i løpet av livet – og vi kan alle ha god nytte av å lære mer om hvordan vi kan jobbe med å bedre selvtilliten og selvfølelsen. Målet med kurset er at du skal lære mer om hvordan du kan benytte dine gode egenskaper for å klare nettopp dette. Kurset er også for deg som vil støtte andre i arbeidet med selvtillit og selvfølelse.

Kurset gir en introduksjon til disse temaene:

  • Hva er selvtillit og selvfølelse?
  • Hva svekker og hva styrker selvtillit og selvfølelse?
  • Hvordan identifisere gode egenskaper hos seg selv?
  • Hvordan lære og akseptere seg selv?
  • Verktøy du kan bruke for å styrke selvtillit og selvfølelse.

KURS: Nye horisonter – kurs for likemenn/erfaringsmedarbeidere (Fulltegnet)

Kurset går over fire dager fra mandag 16. til torsdag 19. november kl. 09.30-16.00.
Jæren Recovery College, Langgt 54, Sandnes
Kurset arrangeres i et samarbeid mellom Veiviserprosjektet og Jæren Recovery College.
Kurset koster 800 kr og er inkludert enkel lunsj og kaffe/te.

Kursledere
Veronika Hansen – Veiviserprosjektet
Marte Ylitalo – Jæren Recovery College

Målgruppe
Nye horisonter er for deg som har en erfaring med rus eller psykisk uhelse, og ønsker å bruke den til å hjelpe andre. Nye Horisonter er Veiviserprosjektet/ Helse Stavanger sitt erfaringsmedarbeider kurs, som er utviklet i samarbeid mellom egenerfaring og fag, med hovedvekt på egenerfaring.
Kurslederne har egenerfaring både med rus og psykisk helseutfordringer

Mål med kurset
Formålet med kurset er å få mer kunnskap om hvordan du kan bruke din erfaring, og din egen recoveryprosess til å støtte andre eller jobbe som erfaringsmedarbeider eller likemann.
Kurset har form av workshops med innledninger, case, diskusjoner og oppgaver i grupper og plenum.

Temaer som inngår
Hva er recovery?
Recoverysamtalen
Hvilken erfaringskunnskap trenger vi?
Å dele sin historie
Jobbe i team
Vanskelige følelser
Traumer
Med mer…

Påmelding
Dersom du får plass vil du vil få en mail med en link der betaling gjøres. Kurset koster 800 kr. Det er 20 plasser.

Har du spørsmål om kurset ta kontakt med Veronika Hansen.
Er det ikke du som skal betale kursavgiften, ta kontakt på forhånd med Veronika på veronica.hansen@sus.no eller 450 83 761.

NB!
Dette kurset er kun åpent for personer med egenerfaring.

KURS: Hverdagskompetanse – Nettverk og fysisk aktivitet – FULLTEGNET

Programmet har 5 bolker. Denne høsten inviterer vi til 2 av bolkene; nettverk og fysisk aktivitet. Kurset går over 7 uker med totalt 7 samlinger à 3 timer.

Kursdagene er:
Forkurs: 21. oktober kl. 17-19.
Nettverk: 28. oktober, 4. november, 11. november kl. 17- 20.
Fysisk aktivitet: 2. desember, 9. desember, 16. desember kl. 17- 20.

 

Om kurset
Hverdagskompetanse handler om praktiske og sosiale ferdigheter som skal til for å få til et vanlig liv. I dette programmet kan du bli bedre kjent med egne ressurser og muligheter. Du kan jobbe med å styrke dine sosiale og praktiske ferdigheter og jobbe mot å oppnå store eller små mål i hverdagen. Det er mulighet for individuell oppfølging fra tidgivere under og etter samlingene. Programmet er utfyllende beskrevet her og her kan du lese mer om tidgivere.

KURS: Recovery – min prosess

Recovery – min prosess er et selvutviklingskurs for mennesker som har eller har hatt utfordringer knyttet til rusbruk eller psykisk helse. Kurslederne har også slike erfaringer. Dette kurset er kun åpent for personer med egenerfaring.

Kurset Recovery – min prosess arrangeres nå i Sandnes og Stavanger. I Sandnes holdes kurset på Jæren Recovery College. Og i Stavanger holdes kurset i Kongsgata 47.

OPPSTART
Jæren Recovery College – Sandnes: 25. august kl. 12.00 Søknadsfrist 11. august.
Kongsgata 47 – Stavanger: 09. september kl 12.30

Dette kurset er fulltegnet i august og september. Trykk på send søknad for å sette deg opp på venteliste til neste kurs.

Praktisk gjennomføring
• Kurset har 12 samlinger à 2 timer og går over 12 uker.
• 10-12 deltagere
• Enkel servering

 

Har du lyst å delta eller vil vite mer om kurset i Sandnes, kontakt
Siren Thomesen, telefon 468 62 070, e-post: siren.thuen.thomesen@sandnes.kommune.no 

Har du lyst å delta eller vil vite mer om kurset i Stavanger, kontakt 
Vidar Gabrielsen Jørstad, telefon 902 61 508, e-post: vidar.jorstad@stavanger.kommune.no  

Det planlegges kurs både vår og høst framover. Det er begrenset plasser hver gang. Om du er interessert i å ta dette kurset, kan du trykke send søknad. Fyll ut feltene og du blir kontaktet!

Hva er recovery?
Recovery er en dypt personlig, unik prosess som innebærer endringer av ens holdninger, verdier, følelser, mål, ferdigheter og/eller roller. Det er en måte og leve et liv på som gir håp, trivsel og mulighet til å bidra på tross av begrensningene. Recovery innebærer ny mening og nye mål for livet, og muligheter til å vokse og utvikle seg

Hva lærer du på kurset?
• Å sette et mål – og å arbeide for å nå målet.
• Å klart og tydelig formulere meningene dine.
• Større forståelse for din egen recoveryprosess.
• Utveksle erfaringer med andre.
• Identifisere viktige verdier for deg selv
• Å ta dine egne valg.
• Få klarhet i hvilken støtte som er tilgjengelig for deg i denne prosessen, herunder; hvem kan gi deg dette og hvordan skaffe seg det.
• Måter du kan påvirke din egen recovery-prosess!

 

KURS: Recovery og recoverystøtte

1. samling 12. okt kl. 13.00–15.00.
2. samling 19. okt kl. 13.00–15.00.

Søknadsfrist 5. oktober
Kursledere: Marte Ylitalo og Evye Njærheim. Kurset er gratis.

Om kurset

Recovery handler om å bruke egne ressurser for å finne sin vei til et tilfredsstillende liv i samfunnet – i fellesskap med andre. Recoverystøtte er hvordan menneskene og apparatene rundt best mulig kan støtte noen i en slik prosess. Målet med kurset er å gi bedre forståelse for hvordan recovery og recoverystøtte kan bidra positivt i noens liv.

  • Kurset gir en introduksjon til disse temaene:
  • Hva er recovery og recoveryverdier?
  • Hva betyr recoveryverdier i mitt liv?
  • Hva er recoveryoppgaver og recoverystøtte?
  • Presentasjon av modell for personlig recovery og oppgaver.