Hopp til hovedinnhold

Jæren Recovery College

Studietilbud

På Jæren Recovery College holder vi både korte og lengre kursrekker, foredrag og debatter. Undervisningsaktiviteten er ofte formet som workshops, hvor studentene jobber sammen i små klasser. Her vil personer som har egne erfaringer med rus og/eller psykiske helseutfordringer og personer med relevant fagkunnskap innlede til dagens kurstema – før vi alle går sammen og deler erfaringer, har diskusjoner og løser oppgaver.

Nb! Kursene holdes i våre lokaler i Sandnes og har fysisk oppmøte.

Det er gratis å være student ved Jæren Recovery College. Du kan delta på ett eller flere kurs i løpet av et semester. Vi starter tildelingen av plasser 14 dager før kursstart. Alle som søker får svar senest noen dager etter at søknadsfristen er ute. Søker du for å gå sammen med noen, må alle meldes på hver for seg og du må skrive i kommentarfeltet hvem du ønsker å gå sammen med. Alle som deltar får kursbevis. Og – vi har kun ett opptakskrav: At du må ha lyst!

 

Studietilbud – våren 2024