Jæren Recovery College

Studietilbud

På Jæren Recovery College holder vi både korte og lengre kursrekker, foredrag og debatter. Undervisningsaktiviteten er ofte formet som workshops, hvor studentene jobber sammen i små klasser. Her vil personer som har egne erfaringer med rus og/eller psykiske helseutfordringer og personer med relevant fagkunnskap innlede til dagens kurstema – før vi alle går sammen og deler erfaringer, har diskusjoner og løser oppgaver.

Nb! Våre kurs holdes i våre lokaler i  Sandnes og har fysisk oppmøte.

Det er gratis å være student ved Jæren Recovery College. Du kan delta på ett eller flere kurs i løpet av et semester. Alle som søker får svar senest noen dager ette at søknadsfristen er ute. Alle som deltar får kursbevis. Og – vi har kun ett opptakskrav: At du må ha lyst!

 

Studietilbud – våren 2023


Vi jobber med å planlegge vårens kurs og datoer for disse. Første kurset i 2023 begynner i starten av februar. Høsten 2022 ble disse kursene holdt og flere av disse vil også komme igjen våren 2023.

Hverdagskompetanseprogram – Modul steg for steg til ønsket fellesskap 
Kurset har 5 samlinger à 3 timer og gir innføring i verktøy som kan være nyttige når en skal bygge sunne relasjoner og få et ønsket felleskap (varighet 5 uker).

Introkurs recovery
Kurset har en samling på 3 timer og gir introduksjon til fenomenet recovery. Kurset består av undervisning, oppgaver og refleksjoner.

Fem steg til hverdagsglede
Kurset har 5 samlinger à 1,5-2,5 timer og gir innføring i 5 konkrete steg man gjøre for å kjenne på større hverdagsglede (varighet 5 uker).

Forstå deg selv (litt) bedre, og gjør noe med det!
Kurset har 7 samlinger à 3 timer og gir innføring i verktøy som kan være nyttige når en skal forstå og endre tanker og følelser (varighet 7 uker).

Følelsesdirigenten – om musikk i en recoveryprosess
Kurset har 6 samlinger à 3 timer og har fokus på hvordan vi kan bruke musikkaktivitet til å bli en bedre følelsesdirigent i eget liv (varighet 6 uker).

Kunst og kreativitet i recovery
Kurset har 6 samlinger à 3 timer og har fokus på hvordan man kan bruke kreativitet til å finne frem til sine indre ressurser (varighet 6 uker).

Når kjærlighet ikke er nok
Kurset har 2 samlinger à 3 timer og er basert på erfaringer fra foreldre og fagpersoner i forbindelse med omsorgsovertakelse (varighet 2 uker).

Hverdagskompetanseprogram – Modul steg for steg til aktivitet
Kurset har 4 samlinger à 3 timer. Vi ser på de positive effektene aktivitet har på kroppen og vår psykiske helse. Jobber med å sette oss mål (varighet 4 uker)