Jæren Recovery College

Studietilbud

På Jæren Recovery College holder vi både korte og lengre kursrekker, foredrag og debatter. Undervisningsaktiviteten er ofte formet som workshops, hvor studentene jobber sammen i små klasser. Her vil personer som har egne erfaringer med rus og/eller psykiske helseutfordringer og personer med relevant fagkunnskap innlede til dagens kurstema – før vi alle går sammen og deler erfaringer, har diskusjoner og løser oppgaver.

Nb! Våre kurs holdes i våre lokaler i  Sandnes og har fysisk oppmøte.

Det er gratis å være student ved Jæren Recovery College. Du kan delta på ett eller flere kurs i løpet av et semester. Alle som søker får svar senest noen dager ette at søknadsfristen er ute. Alle som deltar får kursbevis. Og – vi har kun ett opptakskrav: At du må ha lyst!

Se også våre kommende foredrag under arrangementer.

Studietilbud – våren 2022

KURS: Kunst og kreativitet i recovery

Februar-mars 2022

1. samling tirsdag 1. februar kl. 17.00-20.00
2. samling tirsdag 8. februar kl. 17.00-20.00
3. samling tirsdag 15. februar kl. 17.00-20.00
4. samling tirsdag 22. februar kl. 17.00-20.00
5. samling tirsdag 1. mars kl. 17.00-20.00
6. samling tirsdag 8. mars kl. 17.00-20.00

Søknadsfrist 25. januar

Kursledere: Monika Mikalsen, Elisa Sunde, Liv Fotland, Brit Ravndal og Ingunn Svendsen.
Disse 5 deler på å være kursleder på samlingene.

Kurset er gratis.

Om kurset
Kreative prosesser og kunstnerisk utfoldelse fremmer både fysisk og psykisk helse.

Har du lyst til å utforske din egen kreativitet og dine indre ressurser sammen med oss?
I dette kurset skal vi legge til rette for at du skal få kontakt med din kreative side. Den er der!
Vi gjør dette gjennom samtaler, øvelser og kreative uttrykk som tegning, maling, collage og leire.
Vi gleder oss til å være kreative sammen!

Du bør ha med klær som tåler en malingsflekk eller litt leiresøl!

Kursdag 1
Trygghet, bli kjent ved Monika og Liv. De andre tre kurslærerne deltar også.

Kursdag 2
Kilder til liv – vi utforsker kilder til glede, styrke og mening ved Elisa og Ingunn

Kursdag 3
Balanse i hverdagen og i livet ved Ingunn og Elisa

Kursdag 4
Kreativitet, lek og fantasi ved Brit og Elisa

Kursdag 5
Følelser og symbolspråk ved Brit og Elisa

Kursdag 6
Avslutning – hva tar du med deg ved Monika og Liv

 

KURS: Fem steg til hverdagsglede

Se kort film om kurset her (1 1/2 minutt)

Feb-mars 2022
1. samling 14. feb kl. 13.00-14.30
2. samling 21. feb kl. 13.00-15.30
3. samling 28. feb kl. 13.00-15.30
4. samling 7. mars kl. 13.00-15.30
5. samling 21. mars kl. 13.00-15.00

Søknadsfrist: 7. februar
Kursledere: Marte Ylitalo og Brit Erdogan

Kurset er gratis.

 

Om kurset
5 konkrete steg kan bidra til at du kan kjenne på større hverdagsglede. Disse er Knytt bånd, vær aktiv, vær oppmerksom, fortsett å lære og gi av deg selv. På kurset får du lære om disse stegene; hvordan du kan ta dem og hvordan du kan nå konkret mål som passer din hverdag. Kurset består av litt undervisning, små filmsnutter og enkle oppgaver som dere jobber med sammen eller individuelt. Om du vil kan du dele dine erfaringer om hvordan det går med dine egne mål. Og du kan få tips, hjelp og hente inspirasjon av å høre på de andres erfaringer. Kurset har to kurslærere. Den ene har fagkompetanse mens den andre har egenerfaring innen rus og/eller psykiatri, og klart å skape seg en bedre hverdag. I kurset er kurslærerne deltakende i det å sette seg egne mål og gjøre oppgaver sammen med kursdeltakerne, samt dele egne erfaringer. Det er små klasser på dette kurset. 6-8 deltagere. Første samling er på 1 ½ time og de tre siste på 3 timer hver.

Kursdag 1
Bli kjent, informasjon om kurset, snakke om forventninger til kurset, og litt undervisning om personlig recovery og grunnleggende psykologiske behov.

Kursdag 2
Hva betyr hverdagsglede? Hva kjennetegner hverdagsglede? Hvordan bygge robusthet og hverdagsglede? Litt undervisning og erfaringsdeling.

Kursdag 3
Forskning bak de fem stegene til Hverdagsglede, Gå gjennom og gjøre noen oppgaver knyttet til noen av de fem stegene (Knytt bånd, Vær aktiv (fysisk aktiv) og vær oppmerksom).

Kursdag 4
Fortsette å gå gjennom og gjøre oppgaver knyttet til de siste av stegene (Fortsett å lære og Gi av deg selv) og se på hvordan øke hverdagsgleden. Jobbe med konkrete mål den enkelte vil prøve å nå til siste kursdag

Kursdag 5
Litt teori om endring og motivasjon. Dele erfaringer med å jobbe mot de konkrete målene som den enkelte satte seg på forrige kursdag. Se på mulige, mer langsiktige mål. Evaluering og utdeling av kursbevis

KURS: RECOVERY – et introduksjonskurs – 3 timer

Februar 2022
24. februar kl. 12.00-15.00

Søknadsfrist: 17. februar
Kursledere: Marte Ylitalo og Evye Njærheim.

Kurset er gratis.

Om kurset

Dette kurset er en introduksjon til recovery. Det legges vekt på at recovery er personlig endringsprosess. Prosessen er unik for den enkelte og berører alle sider av livet. Recovery avhenger også av de sosiale rammene en lever under og støtten fra nettverk, fellesskapet og lokalsamfunnet er viktig. Kurset baserer seg på forskning der mange personer er spurt om hva som var viktig for dem i deres recoveryprosess og det baserer seg på kurslærernes egne erfaringer.

Kurset gir en introduksjon til disse temaene:

  • Hva er recovery og recoveryverdier?
  • Hva betyr recoveryverdier i mitt liv?
  • Hva er recoveryoppgaver?
  • En kurslærers recoveryreise!

 

KURS: Hverdagskompetanseprogram – Modul: Steg for steg til aktivitet

Februar/mars 2022
1. samling onsdag 23. februar kl. 17.00-20.00
2. samling onsdag 2. mars kl. 17.00-20.00
3. samling onsdag 9. mars kl. 17.00-20.00
4. samling onsdag 16. mars kl. 17.00-20.00

Søknadsfrist: 16. februar
Kursledere: Pål Berger, David Todnem, Noemi Beatrix Fodor

Kurset er gratis.

Steg for steg til aktivitet er et program. Gjennom dette programmet skal vi se på de positive
effektene vanlig hverdagsaktivitet har på kroppen og vår psykiske helse.
Deltagerne i programmet lager sin egen plan for å nå sine mål og får veiledning om hvordan de kan nå
målene. Deltagere får også tilbud om tidgiver som kan gi veiledning og hjelp til å nå målene etter at
kurset er over. Les mer om tidgiver-tilbudet her. Vi vil også tilby en oppfølgingssamling etter seks
måneder for å dele erfaringer.

Kursdag 1
Velkommen, bli kjent med hverandre og presentasjon av programmet. Film og forelesning.

Kursdag 2
Vi vil jobbe med motivasjon, hvordan løse «dørstokkmila», og begynne med «mitt prosjekt».

Kursdag 3
Gjennomgang av forskjellige typer av fysisk aktivitet. Styrke, kondisjon, yoga og natur.

Kursdag 4
Finne våre styrker, arbeide videre med «mitt prosjekt» og hva som trenges av hjelp til å gjennomføre det.

 

KURS: Hverdagskompetanseprogram – Modul: Steg for steg til ønsket fellesskap

mars-april 2022
1. samling tirsdag 15. mars kl. 09.00-12.00
2. samling tirsdag 22. mars kl. 09.00-12.00
3. samling tirsdag 29. mars kl. 09.00-12.00
4. samling tirsdag 5. april kl. 09.00-12.00
5. samling tirsdag 19. april kl. 09.00-12.00

Søknadsfrist: 8. mars
Kursledere: Anita Hegelstad, Sara Harbo Soma, Pål Berger

Kurset er gratis.

Noen ganger ønsker vi, av forskjellige årsaker, å skifte nettverk og få relasjoner til andre mennesker med andre interesser. Noen ganger har vi et behov for å utvide nettverket, skaffe oss flere venner og mennesker vi vil omgås.
Steg for steg til et ønsket felleskap er et program, hvor det blir gitt innføring i konkrete verktøy som kan være nyttige når en skal bygge sunne relasjoner for å få tilgang til ønsket felleskap og hvor og hvordan vi kan bygge vårt nettverk.
Programmet vil også fokusere på kommunikasjon, hverdagslige tema som «small talk», trening på hvordan føre samtaler og hvordan takle avvisninger.

Deltagere får også tilbud om tidgiver som kan gi veiledning og hjelp til å nå målene etter at
kurset er over. Les mer om tidgiver-tilbudet her.

Kursdag 1
Velkommen, bli kjent med hverandre og presentasjon av programmet. Hva er nettverk? Film og refleksjon. Diverse øvelser knyttet til nettverk og kommunikasjon. En enkel hjemmeoppgave.

Kursdag 2
Gjennomgang av hjemmeoppgave. Vi går mer inn på ulike kommunikasjonsmåter. Kroppsspråk, aktiv lytting og «small talk». Ulike øvelser knyttet til kommunikasjon.

Kursdag 3
Identifisere egne styrker. Hvor kan jeg gå for å få meg et nettverk. Hvem trenger jeg støtte av for å komme i gang og hvem har jeg allerede. Jobbe med «mitt prosjekt». Diverse øvelser knyttet til dette.

Kursdag 4
Arbeide videre med «mitt prosjekt» og hva som trenges av hjelp til å gjennomføre det. Jobbe videre med nettverk og kommunikasjon.

Kursdag 5
Konkretisere drømmer og jobbe målrettet mot dem. Avslutning og evaluering

 

KURS: Forstå deg selv (litt) bedre – og gjør noe med det!

mars-april 2022
1. samling torsdag 17. mars kl. 12.00-15.00
2. samling torsdag 24. mars kl. 12.00-15.00
3. samling torsdag 31. mars kl. 12.00-15.00
4. samling torsdag 7. april kl. 12.00-15.00
5. samling torsdag 21. april kl. 12.00-15.00
6. samling torsdag 28. april kl. 12.00-15.00

Søknadsfrist: 10. mars
Kursledere: Elin Edda Karlsdottir og Inger Johanne Falk Vanvik

Kurset er gratis.

Om kurset
Tanker og følelser kan være vanskelig å forstå og/eller endre. Heldigvis finnes det ulike verktøy som kan
brukes til å forstå hvor tanker og følelser kommer fra og jobbe med disse for å få det bedre med seg selv.
På kurset vil du få en innføring i noen av disse

 

KURS: Følelsesdirigenten – om musikk i en recoveryprosess

mars-april 2022
1.samling fredag 18. mars kl. 09.00-12.00
2.samling fredag 25. mars kl. 09.00-12.00
3.samling fredag 1. april kl. 09.00-12.00
4.samling fredag 8. april kl. 09.00-12.00
5.samling fredag 22. april kl. 09.00-12.00
6.samling fredag 29. april kl.09.00-12.00

Søknadsfrist 11. mars

Kursledere: Linda Sæland-Oftedal og Elin Kirkhus Thieu

Kurset er gratis.

 

Om kurset
En god følelsesdirigent gjør det lettere å være i samspill med menneskene du møter i livet ditt.
I dette kurset vil vi utforske hvordan vi kan bruke musikkaktivitet til å få en bedre følelsesdirigent.
Kanskje har musikk vært viktig for deg tidligere og du kunne tenkt deg å finne denne ressursen igjen?
Kanskje har du tro på at musikk kan bli en større del av din hverdag?
Kanskje er du bare nysgjerrig på hvordan musikk kan brukes til å få kontakt med og regulere følelser?
Da kan dette kurset være noe for deg.
Kurset krever ingen forkunnskaper.

KURS: Når kjærlighet ikke er nok

Mars 2022
1.samling mandag 21. mars kl. 12.00-15.00
2.samling mandag 28. mars kl. 12.00-15.00

Søknadsfrist 15. mars
Kursledere: Tina Nevland, Anna Marie Teilgård, Solveig Fjermestad og Anne Marit Naustvik

Målgruppe
Personer som har erfaring med omsorgsovertakelse selv og som har kommet et godt stykke på vei mot å skape seg et bedre liv. Ansatte fra barnevern og rus- og psykiske helsetjenester som jobber daglig i møte med mor og far, barneansvarlige i helseforetak, ansatte i barneverns- og rusbehandlingsinstitusjoner og fengsel.

Om kurset
Læringsmål for dette kurset er å forstå familiens situasjon fra ulike perspektiv og øke forståelsen for hverandre og redusere fordommer. Kurset har fokus på å gjenskape og opprettholde tillit for å øke evnen til samarbeid og se nye muligheter. Kurset har form av workshops med innledninger, case, diskusjon og oppgaver i grupper og plenum.

Kursdag 1
Hvordan tenker vi om hverandre og hvilke forventninger har vi til hverandre? Hva kan innfris og hva er vanskelig å innfri? Disse spørsmålene belyses fra perspektivene barn, foreldre og hjelper/ saksbehandlere.

Kursdag 2
Har vi lært noe vi kan ha nytte av? Har vi fått noen nye forståelser? Er det noen endringer vi er blitt inspirert til å gjøre? Hvordan? Oppsummering og evaluering.

 

KURS: Recovery – min prosess

Recovery – min prosess holdes både i Stavanger og på Jæren Recovery College

Stavanger – Oppstartsdato er ikke bestemt.
Har du lyst å melde deg på kurset i Stavanger, kontakt
Vidar Gabrielsen Jørstad, telefon 902 61 508, e-post: vidar.jorstad@stavanger.kommune.no

Jæren Recovery College – Oppstartsdato er ikke bestemt
Kursledere: Tor Arne Riskedal, Silje Skjæveland og Marte Ylitalo.

Kurset er gratis.

 

Om kurset

Recovery – min prosess er et selvutviklingskurs for mennesker som har eller har hatt utfordringer knyttet til rusbruk eller psykisk helse. Kurslederne har også slike erfaringer. Dette kurset er kun åpent for personer med egenerfaring.
Kurset har form som en selvhjelpsgruppe med litt undervisning, refleksjoner og oppgaver som dere jobber med sammen eller individuelt. Du vil få dele egne erfaringer og få inspirasjon av å høre på de andres erfaringer.

Praktisk gjennomføring
• Kurset har 12 samlinger à 2 timer og går over 12 uker.
• 8-10 deltagere
• Enkel servering

Hva er recovery?
Recovery er en dypt personlig, unik prosess som innebærer endringer av ens holdninger, verdier, følelser, mål, ferdigheter og/eller roller. Det er en måte og leve et liv på som gir håp, trivsel og mulighet til å bidra på tross av begrensningene. Recovery innebærer ny mening og nye mål for livet, og muligheter til å vokse og utvikle seg

Hva lærer du på kurset?
• Å sette et mål – og å arbeide for å nå målet.
• Å klart og tydelig formulere meningene dine.
• Større forståelse for din egen recoveryprosess.
• Utveksle erfaringer med andre.
• Identifisere viktige verdier for deg selv
• Å ta dine egne valg.
• Få klarhet i hvilken støtte som er tilgjengelig for deg i denne prosessen, herunder; hvem kan gi deg dette og hvordan skaffe seg det.
• Måter du kan påvirke din egen recovery-prosess!