Jæren Recovery College

Hva er Jæren Recovery College?

Jæren Recovery College er et utdanningstilbud og et fellesskap. Jæren Recovery College er for deg som ønsker et bedre liv, på tross av utfordringer knyttet til rus eller psykisk helse – det er for helsepersonell og det er for deg som pårørende, venn eller kollega til noen som jobber med egen recoveryprosess. Det er også for deg som bare er nysgjerrig på hva recovery kan bidra til.

Hva betyr egentlig «recovery», lurer du kanskje på? Recovery er en personlig prosess med endring av egne holdninger, verdier, følelser, mål og ferdigheter. Recovery handler om å ta i bruk sine sterke sider – og å bli det mennesket man har mulighet til å være. Recoveryprosessen er unik for den enkelte og den påvirkes av det samfunnet man lever i. Forskning viser at det viktigste for mange som er i recovery, er å finne, jobbe med og oppleve tilhørighet, håp, positiv identitet, mening og egenstyrke. Og det er nettopp dette vi har som mål at studentene skal kunne ta med seg videre fra Jæren Recovery College.

Vi holder kurs, workshops, foredrag og har debatter for å fremme recovery, håp, mening, likeverd og tilhørighet. Hos oss er du ikke behandler, pårørende eller pasient, men student. Vi tilbyr både korte og lengre kursrekker. Her deler alle erfaringer, har diskusjoner og løser oppgaver – sammen. Du kan lese mer om våre kurs i kursoversikten.

Jæren Recovery College er en skole uten karakterer og eksamener. Hos oss handler det rett og slett om hvordan vi kan samarbeide om få det bedre med oss selv og de rundt oss. Alle er studenter og alle er ressurser. Verdier utvikles og endring skapes når vi sitter rundt samme bord – i samme klasserom og deler erfaringer. Og vi har kun ett opptakskrav – det er at du må ha lyst.

Se studietilbud

Kontakt oss

Har du spørsmål eller vil du vite mer?

Send oss en e-post til post@jrcollege.no eller ring oss for å slå av en prat.

Prosjektledere:
Tor Arne Riskedal: 480 46 698
E-post: torarne@jrcollege.no

Steinar Trefjord: 416 90 624
E-post: steinar@jrcollege.no

Du er også velkommen til å stikke innom oss i våre lokaler, i Langgata 54, midt i hjertet av Sandnes.

Gå til søknad for kurs

Bibliotek

Hva er viktig for deg?

Jæren Recovery College deltok på nasjonalt webinar på Hva er viktig for deg?-dagen 9. juni 2021. Her kan du se innlegget (10 minutter)

Samfunnet – en viktig arena for recoveryprosesser! 28. april 2021

Konferanse med professor Ottar Ness om hovedforeleser. Konferansen er i tillegg bli krydret med flere spennende filmreportasjer. Filmene viser recoveryorienterte tilbud fra hele Rogaland. Lenke til konferansen. Velg VIS MER og du kan velge akkurat den delen av konferansen du vil se.

Webinar Jæren Recovery College – 2 år på veien

Opptak av webinaret 16. desember 2020. Film på ca 53 minutter

Film på 3 minutter som viser noen kursdeltagere og kurslæreres opplevelser på Jæren Recovery College

Kilder som hører til kurset RECOVERY OG RECOVERYSTØTTE

Andre ressurser og artikler