Hopp til hovedinnhold

Jæren Recovery College

Hva er Jæren Recovery College?

Jæren Recovery College er et utdanningstilbud og et fellesskap. Jæren Recovery College er for deg som ønsker et bedre liv, på tross av utfordringer knyttet til rus eller psykisk helse – det er for helsepersonell og det er for deg som pårørende, venn eller kollega til noen som jobber med egen recoveryprosess. Det er også for deg som bare er nysgjerrig på hva recovery kan bidra til.

Hva betyr egentlig «recovery», lurer du kanskje på? Recovery er en personlig prosess med endring av egne holdninger, verdier, følelser, mål og ferdigheter. Recovery handler om å ta i bruk sine sterke sider – og å bli det mennesket man har mulighet til å være. Recoveryprosessen er unik for den enkelte og den påvirkes av det samfunnet man lever i. Forskning viser at det viktigste for mange som er i recovery, er å finne, jobbe med og oppleve tilhørighet, håp, positiv identitet, mening og egenstyrke. Og det er nettopp dette vi har som mål at studentene skal kunne ta med seg videre fra Jæren Recovery College.

Vi holder kurs, workshops, foredrag og har debatter for å fremme recovery, håp, mening, likeverd og tilhørighet. Hos oss er du ikke behandler, pårørende eller pasient, men student. Vi tilbyr både korte og lengre kursrekker. Her deler alle erfaringer, har diskusjoner og løser oppgaver – sammen. Du kan lese mer om våre kurs i kursoversikten.

Jæren Recovery College er en skole uten karakterer og eksamener. Hos oss handler det rett og slett om hvordan vi kan samarbeide om få det bedre med oss selv og de rundt oss. Alle er studenter og alle er ressurser. Verdier utvikles og endring skapes når vi sitter rundt samme bord – i samme klasserom og deler erfaringer. Og vi har kun ett opptakskrav – det er at du må ha lyst.

Se studietilbud

Bibliotek

Om RECOVERY – kilder som benyttes ved Jæren Recovery College

«JÆREN RECOVERY COLLEGE – 4 years on» – 9. februar 2023
Les eller last ned hele rapporten her: Jæren Recovery College_Four years on 2019-2022

VEDLEGG:

1Jæren Recovery-college-prosjektbeskrivelse 2018

2 SamletOppsummering5masterstud_JRCElinEdda_jan2023

3 Verdigrunnlag Rus psyk helsearb Rogaland Sunnhord 2017

4 Oppsummering_worshop_des2017_og_oppstartsmøte_jan2018

5 resultat_prioriteringer_de_første_workshops_jan2019

6 KriterierRecoveryCollegeNorge_mars2022

7 JRC skole eller helsetilbud

8 Handlingsplaner_JRC_2020-2022

9 Brev fra Helse Stavanger til JRC 14.05.19

10 Saksutredning JRC-framtiden_fra_PL_11febr2022

11 Samarbeidsavtale_Rbs-JRC-2023

12 Masteroppgave 31 oktober- Ninni

13 Fagpersoners erfaringer med recoveryskoler-og kurs Masteroppgave Annie

14 Her er du en person med ressurser_Masteroppgave_Rebecca Nordås

15 Retningslinjer kurslærere JRC des22

16 Veileder-kurslærere-JRC-des22

17 Egenevaluering kurslærere JRC versjon_nov2022

18 Masteroppgave Linda K

19 Konkrete ideer videre utvikling

20 Tidgiverordningen rapport SaraSoma des2022

Veileder-kursutviklere-JRC-mars20

!Uttalelser fra samarbeidspartnere om Jæren Recovery College

 

Hva er viktig for deg?

Jæren Recovery College deltok på nasjonalt webinar på Hva er viktig for deg?-dagen 9. juni 2021. Her kan du se innlegget (10 minutter)

Samfunnet – en viktig arena for recoveryprosesser! 28. april 2021

Konferanse med professor Ottar Ness om hovedforeleser. Konferansen er i tillegg bli krydret med flere spennende filmreportasjer. Filmene viser recoveryorienterte tilbud fra hele Rogaland. Lenke til konferansen. Velg VIS MER og du kan velge akkurat den delen av konferansen du vil se.

Webinar Jæren Recovery College – 2 år på veien

Opptak av webinaret 16. desember 2020. Film på ca 53 minutter

Film på 3 minutter som viser noen kursdeltagere og kurslæreres opplevelser på Jæren Recovery College

Saksutredning Jæren Recovery College – framtiden – til styringsgruppa 18. februar 2022

Vedlegg 1 Verdigrunnlag Rus psyk helsearb Rogaland Sunnhord 2017

Vedlegg 2 Jæren Recovery-college-prosjektbeskrivelse 2018

Vedlegg 3 Nasjonale strategier og JRC

Vedlegg 4 Status prosjekt JRC våren 2022

Vedlegg 5 Regional brukerstyrt senter

Vedlegg 6 Målsettinger JRC fra 2023

Vedlegg 7 Uttalelser fra samarbeidspartnere og referansepanel

Vedlegg 8 Utdyping av utredninger om fremtidige eierform av JRC

Vedlegg 9 Utkast vedtekter_JCR_AS

Vedlegg 10 Utkast vedtekter med kommentarer

Vedlegg 11 Skisse basis og tilleggsavtaler

 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller vil du vite mer?

Send oss en e-post til post@jrcollege.no eller ring oss for å slå av en prat.

Prosjektledere:
Tor Arne Riskedal: 480 46 698
E-post: torarne@jrcollege.no

Steinar Trefjord: 416 90 624
E-post: steinar@jrcollege.no

Du er også velkommen til å stikke innom oss i våre lokaler, i Langgata 54, midt i hjertet av Sandnes.

Kart som viser parkeringsplasser

Gå til søknad for kurs